Delegacija Konfucijevog instituta Univerziteta u Novom Sadu, predvođena direktorom Instituta prof. dr Hui Čenom, posetila je 6. septembra 2018. godine Megatrend univerzitet. Konfucijev institut u Novom Sadu i Megatrend univerzitet već duži niz godina uspešno sarađuju. Jedan od rezultata uspostavljene saradnje je i pokretanje tečajeva kineskog jezika na Megatrend univerzitetu, na kojima nastavu jezika izvode lektori iz Kine, zahvaljujući podršci Konfucijevog instituta i Vlade Narodne Republike Kine. Konfucijev institut jedan je od strateških partnera razvoja Kineskog centra na Megatrend univerzitetu, u čijoj je saradnji, u prethodnim godinama održan veliki broj manifestacija posvećen kulturi, istoriji i tradiciji naroda Kine. Tokom razgovora, koji je u ime Univerziteta vodio prof. dr Dragan Ćalović, prorektor za međunarodnu saradnju, potvrđena je želja obe institucije da nastave započete projekte, a dogovoreni su i okviri daljeg unapređenja zajedničkog rada na približavanju bogate kulturne tradicije Kine domaćoj javnosti.

© COPYRIGHT | UNIVERZITET MEGATREND

logo-footer

OSTANIMO U KONTAKTU: