Kineski centar je kao integralni deo Megatrend univerziteta, koji prati savremene tokove
poslovanja i prezentovanja svog načina rada, pri samom svom osnivanju imao jasno definisanu
misiju, viziju i ciljeve rada:

MISIJA
Kroz rad Kineskog centra unaprediti saradnju između Srbije i Kine, pre svega u akademskoj ali
i poslovnoj oblasti, informisanjem i edukacijom svih koji pokazuju interes da izučavaju Kinu
odnosno Srbiju.

VIZIJA
Osnovna vizija Kineskog centra je da postane prepoznatljiv brend na tržitu Srbije, a u
budućnosti i na tržištu Kine, te da sarađuje sa svima koji su zainteresovani za unapređenje
saradnje Srbije i Kine, a na obostranu korist.

CILJEVI
Osnovni ciljevi rada Kineskog centra su:
• promocija kineske kulture, istorije, tradicije i jezika
• promocija srpske kulture, istorije, tradicije i jezika
• unapređenju saradnje između Megatrend univerziteta i kineskih univerziteta, te jačanje
akademske saradnje
• unapređenje srpsko-kineskih odnosa na svim društvenim poljima.[/list]