Kineski centar Megatrend univerziteta osnovan je oktobra 2012. godine u saradnji sa Ambasadom NR
Kine u Republici Srbiji. Svečanoj ceremoniji otvaranja prisutvovao je veliki broj uglednih zvanica, a među
njima i tadašnji ambasador NR Kine u Srbiji gosp. Zhang Wansue.

Svrha nastanka Kineskog centra je bila, i ostala, unapređenje akademske, kulturne ali političko-
ekonomske saradnje dva naroda koje veže višedecenijsko prijateljstvo.

Prva aktivnost KC ka unapređenju saradnje bila je organizovanje kurseva kineskog jezika, koje su držali
kako profesori iz Srbije, tako i profesori iz Kine. Preko 400 studenata je do sada upisalo različite oblike
kurseva kineskog jezika (od početnog do naprednog nivoa), tokom kojih su pored znanja o kineskom
jeziku stekli i znanja o kineskoj kulturi, istoriji i tradiciji. Časovi su organizovani tako da se koristi kako
savremena literatura, tako i moderne metode predavanja. Ponosni smo što su naši studenti više puta
učestvovali na takmičenjima iz kineskog jezika koja se organizuju u Srbiji.

Pored ovih kurseva KC organizuje i druge kurseve poput onih o savremenoj kineskoj ekonomiji, te
sistemu poslovanja. Takođe, u cilju promocije saradnje dve zemlje, organizovane su i sledeće
manifestacije:

• Prvi Sajam kineskog visokog obrazovanja u Srbiji 2013. godine. Tom prilikom na našem
univerzitetu je gostovalo 13 kineskih univerziteta koji su predstavili svoje programe na
osnovnim, master i doktorskim studijama svim zainteresovanim posetiocima;
• proslave Praznika proleća odnosno kineske Nove godine (2014, 2015 i 2016. godine);
• osnivanje Kluba sinologa i ujedno organizovanje okruglog stola na temu „Izazovi sinologije u
Srbiji”,
• predavanja uglednih profesora i stručnjaka iz Kine našem univerzitetu.
Pored toga, jedan od ciljeva rada Kineskog centra je usavršavanje profesora i studenata u Kini. Do sada
je troje profesora dobilo stipendije za usavršavanje u Kini. Studenti su takođe tokom proteklih godina
odlazili u Kinu, te je do sada 13 studenata bilo u ovoj zemlji na različitim oblicima usavršavanja. Tokom
2015-2016. godine četiri studenta Megatrend univerziteta otišlo je na studije u Kinu, od toga troje na
master studije i jedan student na jednogodišnje usavršavanje kineskog jezika.

Kineski centar danas predstavlja jedan od najznačajnijih projekata Odeljenja za međunarodnu saradnju
Megatrend univerziteta kojim je jasno definisana njegova sadašnja razvojna strategija –
internacionalizacija. Cilj ove faze je povećanje mobilnosti studenata i usavršavanje i specijalizacija
nastavnog osoblja. Zahvaljujući ovoj strategiji, trenutno devet studenata iz Kine u okviru Kineskog centra
uči srpski jezik. Studentima je, pored velikog broja časova srpskog jezika, omogućeno da se obrazuju i u
okviru različitih specijalističkih studija ekonomije, biznisa, kulturologije itd.

Sa 2016. godinom završava se prva faza razvoja Kineskog centra, u kojoj smo se pozicionirali na tržištu,
koje sada zna sa kakvim kapacitetima raspolažemo, kako poslujemo i koje su nam mogućnosti. U novoj
fazi razvoja pored već etabliranih stvari, bavićemo se organizovanjem još većeg broja kurseva, većom
saradnjom sa kineskim i srpskim privrednicima, i daljem unapređenju rada.