Megatrend univerzitet u Beogradu, u saradnji sa Konfucijevim institutom u Novom Sadu, raspisuje

KONKURS ZA UPIS

Polaznika kurseva kineskog jezika i kursa kineske kulture u školskoj 2019/2020 godini, za sledeće nivoe znanja:

Nivo 1 (početni)
Nivo 3
Napredni nivo

Kurs kineske kulture (kineska kaligrafija, tehnika sečenja papira, umetnost ispijanja čaja, kineske narodne pesme) – najmanje 15 polaznika
Kursevi su namenjeni svim zainteresovanim kandidatima i nisu ograničeni samo na studente Megatrend univerziteta.

Prijava treba da sadrži: ime i prezime, JMBG, kontakt imejl i telefon, kao i informaciju za koji kurs se prijavljuje. Prijavljivanje traje do 10.10.2019, a početak nastave planiran je u drugoj polovini oktobra. Prijave slati na imejl adresu ailic@megatrend.edu.rs ili imirevska@megatrend.edu.rs

Cena kursa iznosi: 3.000 dinara po semestru

Uplate vršiti na sledeći račun

Primalac
Geoekonomski fakultet Megatrend univerziteta
Bulevar maršala Tolbuhina 8, Novi Beograd

Svrha uplate
Kurs kineskog jezika / Kurs kineske kulture

Račun
105-37090-18

NAPOMENA: Fotokopiju uplatnice dostaviti službi za Međunarodnu saradnju Megatrend univerziteta.

OBAVEŠTENJE

Rok za prijavljivanje za kurs kineskog jezika produžava se do kraja oktobra. Predavanja počinju u prvoj nedelji novembra, zbog putovanja profesorke Athene u Kinu.

Fond časova ostaje isti.