Katarina Zakić

Direktor Kineskog centra
img_8272

Katarina Zakić je rođena u Beogradu 1976. godine. Osnovnu školu „Svetozar Miletić“ je pohađala u Zemunu, a nakon toga je završila X beogradsku gimnaziju „Mihajlo Pupin“. Ekonomski fakultet, Univerziteta u Beogradu (smer marketing) je završila 2001. godine. Nakon toga je radila u većem broju privatnih i državnih kompanija da bi se 2004. godine zaposlila na Megatrend univerzitetu (današnji Univerzitet Megatrend).

Magistrirala je 2007. godine na Geoekonomskom fakultetu, a 2011. godine brani doktorsku disertaciju pod nazivom „Osobenost menadžmenta u Azijsko-pacifičkom regionu – prožimanje iskustava istoka i zapada: case stady Hong Kong“ na Fakultetu za poslovne studije.
Trenutno je u zvanju vanredni profesor na Fakultetu za poslovne studije, i predaje sledeće predmete: Menadžment, Organizaciono ponašanje, Strateški menadžment, Interkulturni menadžment, na master i doktorskim studijama.

Direktor je Kineskog centra, pri istom univerzitetu od 2013. godine.

Dobitnik je kineske stipendije „Visiting China“ u 2014. godini koju joj je dodelio Hanban, i tom prilikom je boravila mesec dana na prestižnom kineskom univerzitetu Nankai u gradu Tjanđin.

Pored toga, dobitnik je stipendije Ministarstva kulture NR Kine za usavršavanje pod nazivom Visiting Program for Young Sinologist 2016, koji je realizovan u gradu Xi′an-u.

Njeno polje interesovanja je pre svega Menadžment i Interkulturni menadžment, a pored toga i poslovna praksa i ekonomija u NR Kini, o čemu je i najviše pisala. Govori engleski jezik.