1. Osnovni kursevi kineskog jezika
2. Napredni kursevi kineskog jezika
3.  Kursevi srpskog jezika koji se odvijaju na kineskom jeziku
4.  Kursevi obuke za srpske privrednike o tome kako nastupati na kineskom tržištu
5. Kursevi obuke za kineske privrednike o tome kako nastupati na srpskom tržištu
6. Predavanja i seminari na temu kineske filozofije, religije, istorije, kulture, ekonomije, prava…
7. Biblioteka sa knjigama iz oblasti jezika, kulture, tradicije, istorije, filozofije, ekonomije, prava, politike, koje su deo donacije Ambasade NR Kine u Republici Srbiji
8. Organizovanje konferencija i okruglih stolova