Geografska karta Kine

Kina je prva u svetu po broju stanovnika, tj. broji 1.330.141.295 stanovnika. Većinsko stanovništvo čine Hani, negde oko 91,5% ukupnog stanovništva, a ostatak od 8,5% čini 55 različitih manjinskih nacionalnosti.

Political 3d map of China, satellite outside.

Glavna religijska učenja su budizam i taoizam, dok su manjinske religije islam i hrišćanstvo, a glavno filozofsko učenje je konfučijanizam.

Administrativna podela Narodne Republike Kine

Kineska civilizacija je među najstarijim na svetu i datira od pre 6000 godina. Prvi pisani tragovi o ovoj državi sežu, međutim, do perioda od pre 4000 godina. Kina je tokom većeg dela svog postojanja bila carstvo i njome je od njenog ujedinjena 221. godine pre nove ere, pa sve do 1911. godine, upravljalo sedam velikih dinastija. Pored ovih sedam najznačajnijih, bilo je i šest manje značajnih carskih porodica, koje su vladale podeljenim delovima zemlje u periodu od 220. pa do 589 godine. Sedam najznačajnih kineskih dinastija su:

  • Ćin (221-206. godine p.n.e.),
  • Han (260. p.n.e. do 220. n.e.),
  • Tang (618 – 907. n.e.), Sung (960 – 1126. n.e.),
  • Juan (1279-1386. n.e.), Ming (1368 – 1644. n.e.) i
  • Ćing (1644 – 1911. n.e.).

Što se tiče političkog uređenja Narodne Republike Kine, ona je od svog osnivanja 1949. godine pa do danas bila i ostala komunistička država, a na čelu Komunističke partije Kine je od 1949-1976. godine bio Mao Cedung. Međutim, nakon njegove smrti dolazi do reforme unutar kineskog ekonomskog i političkog života pod vođstvom Deng Sjaopinga (Deng Xiaoping). Kina i dalje ostaje republika, koja na svom čelu ima Komunističku Partiju Kine, ali je ekonomsko uređenje drugačije. Naime, tada se prešlo sa centralno-planske privrede, na mešoviti oblik privrede – koji danas neki zovu kineski kapitalizam (anglosaksonski teoretičari), ili socijalistička tržišna privreda (Komunistička Partija Kine), ili pak socijalizam kineske obojenosti (Deng Sjaoping). Aktuelni predsednik Narodne Republike Kine je Xi Jinping (od 14.03. 2013. godine), a premijer je Li Yuanchao (od 16.03.2013. godine).

Što se tiče strukture nacionalnog dohotka, poljoprivreda obezbeđuje 10,6%, industrija 46,8%, a tercijarne delatnosti 42,6% od ukupne vrednosti nacionalnog dohotka.

Iako Kina danas u ekonomskim okvirima snažno napreduje, potrebno je naglasiti da nije cela zemlja ravnomerno razvijena. Najrazvijeni su regioni duž obale Istočnog Kineskog mora, tj. istok i severo-istok zemlje. S druge strane, kontinentalni deo zemlje koji nije u toj meri zahvaćen industrijalizacijom, okrenut je više ka poljoprivredi i nije toliko ekonomski razvijen.