Zbog kvalitetnih i kompetetnih kadrova koji drže predavanja, kako iz Srbije, tako i iz Kine;

  • odličnih uslova za rad, učenje i obuku;
  • moderno organizovanih predavanja;
  • širokog kruga poslovne srpske i kineske zajednice koja sarađuje sa nama;
  • velikog broja kineskih univerziteta sa kojima imamo potpisane ugovore;
  • velikog broja dostupnih knjiga u našoj biblioteci.