Megatrend univerzitet u Beogradu, u saradnji sa Konfucijevim institutom u Novom Sadu, raspisuje

KONKURS ZA UPIS

Polaznika kurseva kineskog jezika u školskoj 2020/2021 godini, za sledeće nivoe znanja:

  • Nivo 1 (početni)
  • Nivo 2
  • Napredni nivo

Polaznicima je omogućeno polaganje za HSK sertifikat.

Kursevi su namenjeni svim zainteresovanim kandidatima i nisu ograničeni samo na studente Megatrend univerziteta.

Uzete su o obzir sve preporuke mere zaštite polaznika u skladu sa situacijom i časovi će biti održani u prostorijama Megatrend univerziteta (manje grupe, obavezno nošenje maski, držanje rastojanja).

Prijava treba da sadrži: ime i prezime, JMBG, kontakt imejl i telefon, kao i informaciju za koji kurs se prijavljuje. Prijavljivanje traje do 10.10.2020, a početak nastave planiran je sredinom oktobra.

Prijave slati na imejl adresu imirevska@megatrend.edu.rs

Cena kursa iznosi: 4.000 dinara po semestru

Uplate vršiti na sledeći račun

Primalac
Geoekonomski fakultet Megatrend univerziteta
Bulevar maršala Tolbuhina 8, Novi Beograd

Svrha uplate
Kurs kineskog jezika / Kurs kineske kulture

Račun
105-37090-18

NAPOMENA: Fotokopiju uplatnice dostaviti službi za Međunarodnu saradnju Megatrend univerziteta.

© COPYRIGHT | UNIVERZITET MEGATREND

logo-footer

OSTANIMO U KONTAKTU: