Megatrend univerzitet u Beogradu u saradnji sa Konfucijevim institutom u Novom Sadu, raspisuje

KONKURS ZA UPIS

Polaznika kurseva kineskog jezika u školskoj 2018/2019. godini, za sledeće nivoe znanja:

  • Nivo 1 (početni)
  • Nivo 2
  • Nivo 3
  • Nivo 4
  • Kurs za srednjoškolce

Kursevi su namenjeni svim zainteresovanim kandidatima i nisu ograničeni samo na studente Megatrend univerziteta.

Prijava treba da sadrži: ime i prezime, JMBG, kontakt imejl i telefon, kao i informaciju za koji kurs se prijavljuje. Prijavljivanje traje do 23.09.2018, a početak nastave planiran je u prvoj nedelji oktobra. Prijave slati na imejl adresu international@naisbitt.edu.rs

Zbog velikog interesovanja, rok za predaju prijava za Kurs kineskog jezika na Megatrend univerzitetu produžen je do 01.10.2018. godine.

Cena kursa iznosi: 3.000 dinara po semestru

Napomena: Srednjoškolci su oslobođeni plaćanja kurseva

Mnimalan broj polaznika za održavanje kursa je 10.

Uplate vršiti na sledeći račun

Primalac
Geoekonomski fakultet Megatrend univerziteta
Bulevar maršala Tolbuhina 8, Novi Beograd

Svrha uplate
Kurs kineskog jezika

Račun
105-37090-18

NAPOMENA: Fotokopiju uplatnice dostaviti službi za Međunarodnu saradnju Megatrend univerziteta.

© COPYRIGHT | UNIVERZITET MEGATREND

logo-footer

OSTANIMO U KONTAKTU: