Dragi studenti i građani,
Obaveštavamo Vas da predavanja iz kurseva kineskog jezika počinju 15.
oktobra 2018. godine. Nastava će se odvijati prema sledećem rasporedu:
Ponedeljak,

18:00-20:00, Kineski jezik I, učionica K1, Bulevar maršala Tolbuhina 8,
Novi Beograd
19:30-21:00, Kineski jezik II, Sala FUD, Jurija Gagarina 36D, Novi
Beograd

Utorak,

18:30-20:00, Kineski jezik IV, učionica A4, Bulevar maršala Tolbuhina 8,
Novi Beograd
19:00-20:30, Kineski jezik I, Sala FUD, Jurija Gagarina 36D, Novi
Beograd

Sreda,

18:30-20:00, Kineski jezik II, učionica K3, Bulevar maršala Tolbuhina 8,
Novi Beograd

Četvrtak,

18:00-19:30, Kineski jezik IV, Sala FUD, Jurija Gagarina 36D, Novi
Beograd

NAPOMENA: Molimo polaznike kursa, osim učenika srednjih škola, da
fotokopiju uplatnice dostave službi za Međunarodnu saradnju Megatrend
univerziteta (Bulevar maršala Tolbuhina 8, Novi Beograd)

© COPYRIGHT | UNIVERZITET MEGATREND

logo-footer

OSTANIMO U KONTAKTU: