Drugi semestar kursa kineskog jezika počinje 4. 3. 2019. godine, po sledećem rasporedu:

PONEDELJAK

18:30 – 20:00, nivo 1

Bul. Maršala Tolbuhina 8, sala S2

UTORAK

17:15 – 18:45, nivo 1

Bul. Maršala Tolbuhina 8, sala A3

SREDA

18:30 – 20:00, nivo 1

FUD sala, Jurija Gagarina 36D

ČETVRTAK

18:30 – 20:00, nivo 4

Bul. Maršala Tolbuhina 8, sala A1

PETAK

17:00 – 18:30, nivo 2

18:30 – 20:00, nivo 4

Bul. Maršala Tolbuhina 8, sala S1

Svi studenti se podsećaju da se kurs plaća semestralno, po ceni od 3000din.

Napomena: Srednjoškolci su oslobođeni plaćanja kurseva

Uplate vršiti na sledeći račun:

Primalac
Geoekonomski fakultet Megatrend univerziteta
Bulevar maršala Tolbuhina 8, Novi Beograd

Svrha uplate
Kurs kineskog jezika

Račun
105-37090-18

NAPOMENA: Fotokopiju uplatnice dostaviti službi za Međunarodnu saradnju Megatrend univerziteta.

© COPYRIGHT | UNIVERZITET MEGATREND

logo-footer

OSTANIMO U KONTAKTU: