U okviru zvanične posete NR Kini, Univerzitet „Džon Nezbit“ predvođen delegacijom u sastavu doc. dr Ana Jurčić, direktorka Odeljenja za međunarodnu saradnju i doc. dr Katarina Zakić, direktorka Kineskog centra, predstavio je svoje potencijale kao učesnik na Nedelji privrede, trgovine i kulture u gradu Šendženu.

Ovaj svojevrsni ekonomsko-kulturološki forum organizovala je Privredna komora Srbije i Asocijacija grada Šendžena za ekonomsku i kulturnu saradnju sa zemljama Centralne i Istočne Evrope (Shenzhen Central and Eastern European Countries Economy and Culture Association – CEEEC) u periodu od 26. do 28. marta. O značaju same manifestacije govore i činjenice da su delegaciju Republike Srbije predvodili predstavnici Ministarstva privrede, Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, Ministarstva kulture i informisanja, kao i Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, te preko 30 privrednika iz državnih i privatnih kompanija.

Kako bi se sprovela strategija „Jedan pojas, jedan put“, konsolidovali ekonomski i trgovinski odnosi, a prevashodno promovisala edukativna i kulturna razmena sa NR Kinom, na Šendžen univerzitetu je održan okrugli sto univerziteta na kojem su razmenjena mišljenja oko budućih izazova i mogućnosti u razvoju „Novog puta svile“. Kroz strategiju internacionalizacije koju Univerzitet „Džon Nezbit“ sprovodi prateći globalne trendove, kao i kroz pozitivna iskustva i rezultate koje su ostvarili Odeljenje za međunarodnu saradnju i Kineski centar univerziteta, profesorke Jurčić i Zakić su na ovom Okruglom stolu predstavile kineskim, ali i rumunskim kolegama sve prednosti studiranja i profesionalnog razvoja i usavršavanja na Univerzitetu „Džon Nezbit“, te objasnile mogućnosti saradnje između Srbije i Kine u oblasti visokog obrazovanja.Ova poseta je ojačala i produbila uzajamne odnose i poverenje sa kineskim partnerima, te sa velikim zadovoljstvom iščekujemo nastavak pregovora i saradnje početkom juna meseca kada će kineska delegacija iz Šendžena, a na osnovu pozitivnih impresija, uzvratiti posetu našem univerzitetu.

© COPYRIGHT | UNIVERZITET MEGATREND

logo-footer

OSTANIMO U KONTAKTU: