Delegacija Megatrend univerziteta, koju su sačinjavali prorektor za međunarodnu saradnju prof. dr Žarko Obradović, prorektorka za internalizaciju doc. dr Ana Jovancai i sekretar Kineskog centra dr Nataša Kostić, je u periodu od 14.12. do 21.12. posetila NR Kinu i gostovala kod tri značajne kineske obrazovne institucije. U periodu 16. – 17.12., delegacija Megatrenda je posetila kineski Univerzitet „Tri klisure“ (CTGU), koji se nalazi u gradu Yichang, u provinciji Hubei. Kineski prijatelji su najsrdačnije ugostili tročlanu delegaciju Megatrend univerziteta i održan je sastanak sa prorektorom Univerziteta „Tri klisure“, prof. dr Huang Yingping-om, direktorom odeljenja za međunarodnu saradnju, prof. dr Xi Jing-om, zamenicom direktora odeljenja za međunarodnu saradnju, prof. dr Liu Haidi i koordinatorkom odeljenja za međunarodnu saradnju gospođom Liu Ping.

1

Slika 1: Prorektor za međunarodnu saradnju prof. dr Žarko Obradović, prorektorka za internalizaciju doc. dr Ana Jovancai   i prorektor Univerziteta „Tri klisure“ prof. dr Huang Yingping (izvor, kineski sajt za visoko školstvo:  http://www.gx211.com/news/20131220/n9197170499.html)

Na sastanku je dogovoren nastavak saradnje između Megatrenda i Univerziteta „Tri klisure“ i to na sledećim poljima: razmena studenata i profesora, prevođenje kineskih knjiga koje predloži kineski partner i objavljivanje istih od strane Megatrend univerziteta (pri čemu će se težiti da se ovaj vid saradnje realizuje do oktobra 2014. tj. pre Sajma knjiga u Beogradu na kome će NR Kina biti specijalni gost), objavljivanje naučnih radova profesora sa Univerziteta „Tri klisure“ u Megatrend reviji (pri čemu će jedan broj revije biti posvećen samo naučnim radovima iz Kine), zajedničko učešće u međunarodnim naučno-istraživačkim projektima i drugo. Delegacija Megatrend univerziteta je najavila posetu Univerzitetu „Tri klisure“ u aprilu 2014. godine u vezi sa međunarodnom konferencijom N.E.W.S., čiji je predsedavajući upravo Univerzitet „Tri klisure“. Za učešće na ovoj konferenciji, koja je prethodni put, septembra 2013. godine, uspešno održana na Megatrend univerzitetu, već se prijavilo petoro profesora sa Megatrend univerziteta. Domaćini su iskoristili priliku da delegaciji Megatrend univerziteta pokažu i branu „Tri klisure“ – najveću hidroelektričnu branu na svetu, visine 185m, dužine 2300m sa instaliranom snagom 22500MW, čija je izgradnja završena 2012. godine.

2

Slika 2: Brana „Tri klisure“

Prilikom povratka za Peking, 17.12. tročlana delegacija Megatrend univerziteta, u pratnji delegacije Univerziteta „Tri klisure“ posetila je Han Ban – sedište svih svetskih Konfučijevih instituta. Domaćina je predstavljala zamenica direktorke Han Ban-a dr Jing Wei, direktor odeljenja za razvoj i planiranje, gospodin Fan Ding i službenik odeljenja za razvoj i planiranje gospodin Yin Dongmin. Na dvočasovnom razgovoru, Megatrend univerzitet se predstavio rukovodstvu Han Ban-a, govorilo se o dosadašnjim rezultatima rada Kineskog centra Megatrend univerziteta, kao i o ciljevima i planovima za budućnost. U istorijskom trenutku kada NR Kina odlučuje da uloži 100 milijardi evra u naš region i kada se očekuje da mnogo kineskih preduzeća koja se bave izgradnjom infrastrukture, telekomunikacijama i energetikom dođu kao investitori u Srbiju, Megatrend univerzitet ima želju da da doprinos čitavom tom procesu i omogući srpskim studentima i građanstvu edukaciju vezanu za učenje kineskog jezika, proučavanje kineske poslovne kulture, ekonomije i biznisa.

19.12. je delegacija Megatrend univerziteta gostovala i na Pekinškom pedagoškom univerzitetu (Beijing Normal University). Najljubaznije smo primljeni od strane direktorke odeljenja za međunarodnu saradnju prof.dr Wang Xiumei, koordinatorke odeljenja za međunarodnu saradnju gospođe Liu Lengxin i upravnika biblioteke prof.dr Zhang Qiwei-a. Na sastanku je dogovorena saradnja između dva univerziteta vezano za razmenu studenata sa osnovnih, master i doktorskih studija, zajedničko učešće na naučno-istraživačkim projektima, prevođenje knjiga i objavljivanje naučnih radova.

Službena poseta delegacije Megatrend univerziteta kineskim visokoškolskim ustanovama se ocenjuje kao veoma uspešna. Ova poseta je bila prilika da se sumiraju dosadašnji rezultati rada Kineskog centra Megatrend univerziteta, kao i da se definišu novi ciljevi i strategija razvoja kineskih studija na Megatrend univerzitetu u pravcu saradnje sa kineskim univerzitetima i učestvovanja u naučnim projektima i na konferencijama u NR Kini.

(decembra 2013.)

Link sa vestima o poseti Megatrend delegacije na sajtu Univerziteta „Tri klisure“:

http://syw.ctgu.edu.cn/info/1003/12921.htm

Još neke slike iz Kine:

4

 Slika 3: Pregovori sa Univerzitetom „Tri klisure“

© COPYRIGHT | UNIVERZITET MEGATREND

logo-footer

OSTANIMO U KONTAKTU: